Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác ?

Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác ?

Lời giải

Ngoài than đá còn có các loại than khác như: than mỡthan nonthan gỗthan xương, than bùn,...