Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào ? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không?

Đề bài

Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không?

Lời giải

* Quan sát hình ảnh cho thấy lớp học thời xưa và lớp học ngày nay có sự khác biết rất rõ rệt:

- Lớp học ngày xưa:

+ Không gian: học ở ngoài trời.

+ Cơ sở, vật chất: thiếu thốn bàn ghế, sách vở,...

+ Học sinh, giáo viên: số lượng học sinh rất ít, giáo viên đã lớn tuổi.

- Lớp học ngày nay: cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, phòng học khang trang với hệ thống điện, quạt, máy tính, bàn ghế,... số lượng học sinh, giáo viên ngày càng đông.

* Có sự thay đổi đó do: thời gian thay đổi, hoạt động của con người cũng thay đổi theo. Trong quá trình phát triển con người lao động, sáng tạo không ngừng để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu cuộc sống.