Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?

Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?

Lời giải

Quan sát lược đồ ở trang 26, ta thấy Người tối cổ sinh sống ở khắp nơi trên đất nước ta, từ Bắc tới Nam.

- Ở miền Bắc: Người tối cổ sống ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lai Châu,…

- Ở miền Trung: Người tối cổ sống ở Thanh Hóa là chủ yếu.

- Ở miền Nam: Người tối cổ sống ở Đồng Nai, An Giang,…