Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió?

Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió?

Lời giải

- Hoa thường tập trung ở ngọn cây → Tạo điều kiện dễ dàng cho hạt phấn bay xa.

- Bao hoa thường tiêu giảm → để hạt phấn có thể dễ phát tán và giúp hoa dễ nhận được hạt phấn

- Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng → Hạt phấn dễ dàng rơi và bay xa khi chín.

- Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ → Dễ dàng bay sang hoa khác.

- Đầu hoặc vòi nhụy dài, có nhiều lông → Giữ hạt phấn khi có hạt phấn bay qua.