Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?

Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?

Lời giải

Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở nhiều nơi như: miền Đông châu Phi, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), gần Bắc Kinh (Trung Quốc),…