Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang?

Đề bài

Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang?

Lời giải

* Tình cảm cộng đồng là tình cảm gắn bó với nhau giữa những người sống lâu trong một vùng.

* Yếu tố tạo nên tình cảm cộng đồng chính là sự hòa quyện những nét đặc sắc trong đời sống vật chất và tinh thần của con người đương thời:

- Yếu tố vật chất:

+ Người dân sống quây quần thành các làng, chạ ở ven đồi hoặc vùng đất cao ven sông, ven biển.

+ Do nhu cầu sản xuất, làm thủy lợi, ổn định cuộc sống lâu dài và nhu cầu mở rộng giao lưu, tự vệ, những cư dân trong một vùng đã có sự liên kết, gắn bó với nhau.

- Yếu tố tinh thần: Thông qua việc tổ chức các lễ hội, các trò chơi, các phong tục như: ăn trầu cau, gói bánh chưng, bánh giầy,… con người càng gắn bó với nhau hơn.

⟹ Tình cảm cộng đồng từ đó mà nên.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”