Ôn tập Chương II - Trang trí nhà ở

Bài Tập và lời giải

Bài ôn tập Chương II trang 65 SGK Công nghệ 6
Chương II - "Trang trí nhà ở" gồm có 7 bài (5 bài lí thuyết và 2 bài thực hành), các em cần nắm vững các trọng tâm kiến thức và kĩ năng sau :

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”