Ôn tập Chương III - Nấu ăn trong gia đình

Bài Tập và lời giải

Bài ôn tập Chương III trang 121 SGK Công nghệ 6
Chương III "Nấu ăn trong gia đình” gồm có 10 bài (6 bài lí thuyết và 4 bài thực hành). Thông qua các bài học này, học sinh cần nắm vững các trọng tâm kiến thức và kĩ năng sau

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”