Ôn tập Chương III - Nấu ăn trong gia đình

Bài Tập và lời giải

Bài ôn tập Chương III trang 121 SGK Công nghệ 6
Chương III "Nấu ăn trong gia đình” gồm có 10 bài (6 bài lí thuyết và 4 bài thực hành). Thông qua các bài học này, học sinh cần nắm vững các trọng tâm kiến thức và kĩ năng sau

Xem lời giải