Phần 1. Trắc nghiệm - trang 51

Bài Tập và lời giải

Giải câu 1 trang 51 SBT địa 6

Đề bài

Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh đứng thứ

a) hai

b) ba

c) tư

d) năm

Xem lời giải

Giải câu 2 trang 51 SBT địa 6
Muốn xác định được phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào
a) kí hiệu bản đồ.
b) bảng chú giải.
c) các đường kinh tuyến, vĩ tuyến.
d) tọa độ của các địa điểm trên bản đồ.

Xem lời giải

Giải câu 3 trang 51 SBT địa 6
Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt Địa Cầu được gọi làA. vĩ tuyến.                                  B. vĩ tuyến gốc.C. kinh tuyến.                              D. kinh tuyến gốc.

Xem lời giải

Giải câu 4 trang 51 SBT địa 6

Đề bài

Các vòng tròn vuông góc với các kinh tuyến trên bề mặt Địa Cầu được gọi là

a) Xích đạo.

b) vĩ tuyến 0°.

c) vĩ tuyến gốc.

d) vĩ tuyến.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”