Quan sát Bản đồ Các nước trên thế giới, hãy: Cho biết Hoa Kì giáp với những quốc gia và những đại dương nào?

Quan sát Bản đồ Các nước trên thế giới, hãy: Cho biết Hoa Kì giáp với những quốc gia và những đại dương nào?


Lời giải


 

GỢI Ý LÀM BÀI

Hoa Kì giáp với những quốc gia và những đại dương:

- Phía Bắc: Canada

- Phía Nam: Mê-xi-cô

- Phía Đông: Đại Tây Dương

- Phía Tây: Thái Bình Dương