Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân. Kiểm tra cẩn thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất, hình dạng các củ...

Đề bài

- Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân.

- Kiểm tra cẩn thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất, hình dạng các củ.

- Quan sát củ dong ta, củ gừng. Tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng.

- Quan sát kỹ củ su hào, củ khoai tây. Ghi lại những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng.

- Kiểm tra lại bằng cách xem và đối chiếu với H8.1

Lời giải

- Những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân: Mang chồi, mang lá, có diệp lục

- Nhóm thân rễ: cây gừng và cây dong ta: Củ nằm dưới mặt đất; thân nằm trên mặt đất: củ su hào ; thân củ nằm dưới mặt đất: Củ khoai tây.

- Những đặc điểm giống nhau giữa củ gừng và củ dong ta là: Nằm dưới mặt đất và không có diệp lục, có các lớp vỏ bao quanh.

- So sánh củ khoai tây với củ su hào.

Giống nhau: Đều là thân, có diệp lục (khi để củ khoai tây gần ánh sáng sẽ thấy màu xanh)

Khác nhau: Củ su hào nằm trên mặt đất, củ khoai tây nằm dưới mặt đất.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”