Quan sát cây xương rồng hoặc H25.1 và cho biết: Lá cây xương rồng có đặc điểm gì? Vì sao đặc điểm đó giúp cây có thể sống ở những nơi khô hạn thiếu nước?

Đề bài

Tìm các thông tin về lá biến dạng theo hướng dẫn dưới đây:

- Quan sát cây xương rồng hoặc H25.1 và cho biết

+ Lá cây xương rồng có đặc điểm gì?

+ Vì sao đặc điểm đó giúp cây có thể sống ở những nơi khô hạn thiếu nước?

- Quan sát H25.2 H25.3 hãy cho biết:

+ Một số lá chét của cây đậu Hà lan và lá ở ngọn cây mây có gì khác với các lá bình thường?

+ Những lá có biến đổi như vậy có chức năng gì đối với cây?

- Quan sát củ riềng hoặc củ dong ta (H25.4)

+ Tìm những vảy nhỏ ở trên thân rễ, hãy mô tả hình dạng và màu sắc của chúng

+ Những vảy đó có chức năng gì đối với các chồi ở thân rễ?

- Quan sát củ hành (H25.5) và cho biết:

+ Phần phình to thành củ là do bộ phận nào của lá biến dạng thành và có chức năng gì?

Lời giải

- H25.1

+ Lá cây xương rồng biến thành gai

+ Lá biến thành gai làm giảm sự thoát hơi nước qua lá phù hợp với điều kiện khô hạn.

- H25.2 H25.3:

+ Lá chét của đậu hà lan hình thành tua cuốn, lá cây mây biến thành tay móc.

+ Tua cuốn  giúp cây bám vào giá thể, để leo được lên cao hơn

+ Tay móc giúp cây móc vào  trụ bám và leo lên cao 

- H25.4

+ Các vảy có màu vàng hoặc nâu

+ Chúng có chức năng bảo vệ các chồi ở thân rễ.

- H25.5: phần phình to ở củ hành là bẹ lá phình to, có vai trò dự trữ chất dinh dưỡng cho cây.