Quan sát hình 1, cho biết các hình ảnh thể hiện ngành công nghiệp nào?

Các hình ảnh thể hiện ngành công nghiệp...

Lời giải

Quan sát hình 1, cho biết các hình ảnh thể hiện ngành công nghiệp nào? 

GỢI Ý LÀM BÀI

Các hình ảnh thể hiện ngành công nghiệp:

a. Nhà máy đóng tàu Hạ Long: Cơ khí.

b. Nhà máy điện Phú Mĩ: Điện.

c. Sản xuất bóng đèn: Vật liệu xây dựng.

d. Lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ: Cơ khí.