Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào ?

Quan sát hình 1, cho biết cháu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀIChâu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương:+ Bắc giáp Bắc Băng Dương+ Nam giáp biển Địa Trung Hải+ Tây giáp Đại Tây Dương+ Đông giáp châu Á.