Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.

Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI Châu Mĩ giáp với những đại dương:- Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương- Phía Tây giáp Thái Bình Dương- Phía Đông giáp Đại Tây Dương.