Quan sát hình 1, cho biết: Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào ?

Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương...

Lời giảiGỢI Ý LÀM BÀI

Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương:

- Phía Bắc: Châu Âu

- Phía Đông Bắc: Châu Á

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp biển Địa Trung Hải và biển Đỏ

 -  Phia Tây: Đại Tây Dương