Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá.

Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI  Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá là: đường ô tô (cao nhất, 175,9 triệu tấn, năm 2003).