Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?

Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?

Lời giải

Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Hình 1 cho ta thấy được niềm vui mừng, phấn khởi của người công nhân khi được làm việc trong sự tự do, độc lập của dân tộc, được làm việc để xây dựng đất nước phát triển.