Quan sát hình 1, hãy chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn

Vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn là...

Lời giải

Quan sát hình 1, hãy chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn

GỢI Ý LÀM BÀI

Vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn là:

– Phân bố rừng rậm nhiệt đới: Vùng đồi núi như Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, núi cao phía Bắc.

– Phân bố rừng ngập mặn: Nơi đất thấp ven biển ở đồng bằng Nam Bộ.