Quan sát hình 1, hãy: Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.

Một số đảo và quần đảo của nước ta là...

Lời giải

Quan sát hình 1, hãy: Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số đảo và quần đảo của nước ta là: 

- Quần đảo Trường Sa

- Quần đảo Hoàng Sa

- Đảo Phú Quốc

- Đảo Cát Bà

- Đảo Bạch Long Vĩ

- Côn Đảo


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”