Quan sát hình 1, kể tên các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp.

Các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là...

Lời giải

Quan sát hình 1, kể tên các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp là:

- Trồng rừng và bảo vệ rừng

- Khai thác gỗ và lâm sản khác