Quan sát hình 14 SGK, hãy kể tên một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điểm, đường và diện tích.

Đề bài

Quan sát hình 14 SGK, hãy kể tên một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điểm, đường và diện tích.

Hình 14. Phân loại các kí hiệu

Lời giải

Tên các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu sau:

- Kí hiệu điểm gồm: sân bay, bến cảng, nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện.

- Kí hiệu đường gồm: ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh và đường ô tô.

- Kí hiệu diện tích gồm: vùng trồng lúa, vùng trồng cây công nghiệp.