Quan sát hình 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành.

Đề bài

Quan sát hình 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành.

- Hãy điền vào bảng dưới đây những thông tin mà em biết

STT

Tên cây

Kiểu xếp trên lá cây

Có mấy lá mọc từ một mấu thân

Kiểu xếp lá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lần lượt cầm 3 cành đã quan sát lên nhìn từ trên ngọn cành xuống, từ các phía khác nhau vào cành, có nhận xét gì về cách bố trí của lá ở mấu thân trên so với các lá ở mấu thân dưới?

- Trả lời câu hỏi:

+ Có mấy kiểu xếp lá trên thân, cành? Là những kiểu nào?

Cách bố trí của lá ở các mấu thân có lợi gì với việc nhận ánh sáng của các lá trên cây?

Lời giải

STT

Tên cây

Kiểu xếp trên lá cây

Có mấy lá mọc từ một mấu thân

Kiểu xếp lá

1

Cây  dâu

1

Mọc cách

2

Cây dừa cạn

2

Mọc đối

3

Cây dâu huỳnh

4

Mọc vòng

- Bố trí của lá ở mấu trên với lá ở mấu dưới xếp so le với nhau.

- Trả lời các câu hỏi:

+ Có 3 kiểu xếp lá trên thân, cành: Mọc cách, mọc đối, mọc vòng.

+ Cách bố trí của lá trên thân giúp lá hấp thụ ánh sáng được nhiều nhất.