Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.

Tên một số loại khoáng sản ở nước ta như..

Lời giải

 Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Tên một số loại khoáng sản ở nước ta như: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng, thiếc, a-pa-tit, bô-xit…