Quan sát hình 3, cho biết nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn nào?

Nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn là...

Lời giải

Quan sát hình 3, cho biết nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn nào?


GỢI Ý LÀM BÀI

Nước ta có những trung tâm công nghiệp lớn là:

- Thành phố Hồ Chí Minh (lớn nhất)

- Hà Nội, Hải Phòng

- Biên Hòa

- Thủ Dầu Một

- Vũng Tàu.