Quan sát hình 38, hãy mô tả lại những gì em nhìn thấy trong hang động.

Quan sát hình 38, hãy mô tả lại những gì em nhìn thấy trong hang động.

Lời giải

Hang động Cacxtơ: gồm các khối thạch nhũ lớn bé, nhiều hình thù đa dạng (như bông hoa, thân cây...) với màu sắc bắt mắt. Đó là những tích tụ cacbônat canxi chạy dọc theo sườn hang từ trên xuống tạo nên các rèm đá, các tích tụ ở trần hang là các vú đả, các tích tụ ở sàn hang là các mãng đá.Phần giữa của hang còn thấy cột đả lớn do các măng đá và vú đá nối liền nhau.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”