Quan sát hình 4 hoặc quả Địa cầu, cho biết vị trí địa lí của châu Nam Cực.

Quan sát hình 4 hoặc quả Địa cầu, cho biết vị trí địa lí của châu Nam Cực..

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI   Vị trí địa lí của châu Nam Cực: cực Nam của Trái Đất, xung quanh là các đại dương