Quan sát hình 46, cho biết: Lớp vỏ khí gồm những tầng nào. Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?

- Quan sát hình 46, cho biết:+ Lớp vỏ khí gồm những tầng nào.+ Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?

Lời giải

+ Lớp vỏ khí gồm 3 tầng: tầng đối lưu (0 - dưới 16 km), tầng bình lưu (16 km - dưới 80 km) và các tầng cao của khí quyển (trên 80 km).

+ Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng đối lưu.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”