Quan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm ?

Quan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm?

Lời giải

Quan sát hình 53, ta thấy nghệ thuật kiến trúc của người Chăm:

- Hình dáng độc đáo, nghệ thuật tinh xảo. Cấu trúc các tháp bố trí hài hòa, tinh tế, cân đối và rất đẹp.

- Nghệ thuật kiến trúc đậm đà bản sắc, thể hiện tính cách, tâm hồn người Chăm.