Quan sát hình H.32 có những quả nào thuộc mỗi nhóm đó.

Quan sát hình H.32 có những quả nào thuộc mỗi nhóm đó.

Lời giải

- Quả khô: quả chò, quả đậu Hà Lan, quả cải, quả bông, quả thì là.

- Quả thịt: quả cà chua, quả mơ, quả chanh, quả táo, quả đu đủ.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”