Quan sát hình trên, em có nhận xét gì về khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam ?

Khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam...

Lời giải

Quan sát hình trên, em có nhận xét gì về khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam vô cùng quyết liệt, nhân dân đồng lòng đứng lên bảo vệ đất nước