Quan sát kính hiển vi và hình H5.3 để nhận biết các bộ phận của kính.

Quan sát kính hiển vi và hình H5.3 để nhận biết các bộ phận của kính.- Gọi tên và nêu chức năng của từng bộ phận kính hiển vi.- Bộ phận nào của kính hiển vi là quan trong nhất, tại sao ?

Lời giải

Các bộ phận của kính hiển vi:

 Bộ phận quan trọng nhất là vật kính vì đây là bộ phận tạo ra ảnh của vật với độ phóng đại cao giúp nhìn rõ vật.