Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ xem hình 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau: Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ?...

Đề bài

Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ xem hình 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ?

- Tràng hoa có đặc điểm gì làm cho sâu bọ muốn lấy mật hoặc lấy phấn phải chui vào trong?

- Nhị hoa có đặc điểm gì khiến cho sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phấn thường mang theo hạt phấn sang hoa khác?

- Nhụy hoa có đặc điểm gì khiến sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phấn thường dinh vào đầu nhụy?

Lời giải

+ Màu sắc sặc sỡ: Vàng, tím, đỏ, hương thơm, mật ngọt…

+ Tràng hoa hình ống, chật hẹp, sâu bọ phải chui sâu lấy phấn và mật ở đáy hoa

+ Hạt phấn to, có gai, có chất dính

+ Đầu nhụy có chất dính.

+ Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm:

- Màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn sâu bọ

- Có hương thơm và mật ngọt quyến rũ sâu bọ

- Hạt phấn to, có gai

- Đầu nhụy có chất dính