Quan sát và ghi lại các đặc điểm của cành, lá thông (H.40.2)

Quan sát và ghi lại các đặc điểm của cành, lá thông (H.40.2)

Lời giải

- Lá nhỏ hình kim, mọc 2 – 3 lá trên một cành con rất ngắn.