Quan sát và thảo luận: H36.2 vẽ hai cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao?

Đề bài

Quan sát và thảo luận:

- H36.2 vẽ hai cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao?

- H36.3A (cây bèo tây) có cuống lá phình to, nếu sờ tay vào hoặc bóp nhẹ thấy mềm và xốp. Cho biết điều này giúp gì cho cây bèo khi sống trôi nổi trên mặt nước?

- Quan sát kỹ và so sánh cuống lá cây bèo ở H36.3A và H36.3B có gì khác nhau? Giải thích tại sao?

Lời giải

- Lá nằm trên mặt nước có hình bản rộng giúp tăng diện tích hấp thụ ánh sáng, lá trong nước phiến lá hình dài (do lá cuộn lại) để giảm tiếp xúc với nước, tránh bị nước xô đẩy làm dập nát lá.

- Cuống lá bèo tây ngắn, phình to chứa nhiều khí giúp cho cây nổi thích nghi với đời sống trôi nổi của cây.

- Cuống lá bèo ở hình 36.3A ngắn hơn, phình to hơn cuống lá ở hình 36.3B bởi vì cây ở hình 36.3A sống trôi nổi; ở hình 36.3B sống trên cạn, cuống lá dài để vươn lên nhận ánh sáng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”