Sách Giáo Khoa Giải Tích 12

Giới Thiệu

Sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Giải tích 12 chính thống được dành cho học sinh khối 12. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản mà mọi học sinh lớp 12 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Giải tích 12.

Tác giả: Trần Văn Hạo, Vũ Tuấn, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất.

Nội dung SGK Giải tích 12 cơ bản gồm các chương:

Chương I. Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khải Sát và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Nội dung đang được các bạn học sinh cập nhật...

Chương III. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Nội dung đang được các bạn học sinh cập nhật...

Chương IV. Số phức

Nội dung đang được các bạn học sinh cập nhật...