Tả cây cho bóng mát

Bài Tập và lời giải

Em hãy tả cây phượng trồng gần nơi em ở

Đề bài: Em hãy tả cây phượng trồng gần nơi em ở


Xem lời giải

Em hãy tả một cây bàng đang đổi lá giữa mùa thu

Đề bài

Em hãy tả một cây bàng đang đổi lá giữa mùa thu

Xem lời giải

Miêu tả một loài cây và nói lên công dụng to lớn của nó để làm nguyên liệu ngành nghề thủ công ở vùng quê em
Sông Thái Bình chở phù sa về xuôi, hằng năm cứ lấn dần ra biển. Con đường ngăn nước mặn ngày một thêm dài, thêm cao. Cùng với những bãi sú, bãi vẹt cửa rừng ngăn mặn là những đồng cói bát ngát bao la.

Xem lời giải

Những hàng me
Me vôn đã đẹp với thân cây đều đặn, không cao lỏng khỏng như dầu, không lùn tịt, đẹp với vỏ cây cằn cõi gợi nhớ những cội tùng già bên chùa cổ trên một sườn non

Xem lời giải

Em hãy tả một cây có bóng mát
Trường em có trồng nhiều loại cây cho bóng mát, nhưng em thích nhất là cây tràm ở gần cổng trường.

Xem lời giải

Tả một cây cổ thụ

   Tả một cây cổ thụ.


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”