Tả cây thân mềm (giàn cây leo, cây cỏ)

Bài Tập và lời giải

Miêu tả một giàn cây leo nơi vườn quê

➡ Bạn giỏi văn? Hãy tham gia chương trình: Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng nhé?

Đề bài

Miêu tả một giàn cây leo nơi vườn quê

Xem lời giải

Viết một bài văn nói lên vẻ đẹp của loài cỏ
Không biết loài cây ấy có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó không kiêu sa như những bông hoa buổi sớm, cũng không rực rỡ như những chiếc lá bóng bẩy trên cành. Thế mà trong tim tôi luôn lung linh hình ảnh của loài cây ấy - cỏ dại.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”