Tả con vật mà em tình cờ nhìn thấy hoặc biết đến

Bài Tập và lời giải

Tả con cá sấu
Có lần kia tôi đến một trại nuôi cá sấu gần hồ Vàng trên bờ vùng biển Ca-ri-bê ở Trung Mĩ. Nghề nuôi cá sấu xuất khẩu đương được mở mang ở đấy. Có nhiều người du lịch tò mò thích đến hồ Vàng chơi xem cá sấu.

Xem lời giải

Em hãy viết một bài văn khoảng 20 - 25 dòng tả đàn trâu về vào buối chiều thật êm ả ở nông thôn

Đề bài: Dựa vào ý của bài thơ sau, em hãy viết một bài văn khoảng 20 - 25 dòng tả đàn trâu vào buổi chiều thật êm ả ở nông thôn.


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”