Tả đồ dùng học tập

Bài Tập và lời giải

Tả chiếc cặp (hoặc chiếc ba lô, chiếc túi) đựng sách vở và đồ dùng học tập vẫn ngày ngày cùng em đến trường, đến lớp

Đề bài

Tả chiếc cặp (hoặc chiếc ba lô, chiếc túi) đựng sách vở và đồ dùng học tập vẫn ngày ngày cùng em đến trường, đến lớp.

Xem lời giải

Tả quyển tập cũ mà em vừa tìm gặp lại trong ngăn tủ

Đề bài

Tả quyển tập cũ mà em vừa tìm gặp lại trong ngăn tủ

Xem lời giải

Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em.

    Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em.


Xem lời giải

Lập dàn ý miêu tả Quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai.

Lập dàn ý miêu tả Quyển sách Tiếng Việt 5, tập 2


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”