Tả đồ dùng trong gia đình

Bài Tập và lời giải

Tả cái đồng hồ báo thức, Tiếng Việt 5
Để giúp mọi người đi làm và em đi học đúng giờ, ba đi công tác về mua cho gia đình em một chiếc đồng hồ báo thức.

Xem lời giải

Lập dàn ý miêu tả Cái đồng hồ báo thức.

   Lập dàn ý miêu tả Cái đồng hồ báo thức.


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”