Tả đồ vật yêu thích hoặc có nhiều kỉ niệm

Bài Tập và lời giải

Tả một đồ vật trong nhà gắn liền với bao kỉ niệm sâu sắc mà em yêu thích

Đề bài

Tả một đồ vật trong nhà gắn liền với bao kỉ niệm sâu sắc mà em yêu thích

Xem lời giải

Tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. (Tả chiếc cặp sách)

     Tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. (Tả chiếc cặp sách)


Xem lời giải

Tả một đồ vật tronq nhà mà em yêu thích. (Tả lại tấm bản đồ Việt Nam)

     Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích. (Tả lại tấm bản đồ Việt Nam)


Xem lời giải

Lập dàn ý miêu tả Một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.

    Lập dàn ý miêu tả Một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”