Tả một nghệ sĩ đang biểu diễn

Bài Tập và lời giải

Hãy tả lại một ra sĩ đang biểu diễn bài hát mà em yêu thích nhất
Đang ngổi chơi, bỗng em nghe thấy tiếng giới thiệu trên ti vi nhà mình: Các bạn thân mến! Mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay. ca sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn bài Mặt trời bé con.

Xem lời giải

Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích, Tiếng Việt 5

Đề bài: Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.


Xem lời giải

Tả một ca sĩ đang biểu diễn ( bài 2)

Đề bài: Tả một ca sĩ đang biểu diễn ( bài 2)


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”