Tác nhân gây ra bệnh sổt rét là gì?

Tác nhân gây ra bệnh sổt rét là gì?

Lời giải

Bệnh sốt rét do một loại kí sinh trùng gây ra. Nó sống trong máu người bệnh.

Muỗi a-nô-phen hút máu có kí sinh trùng sốt rét người bệnh rối truyền sang cho người lành.