Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ?

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ?

Lời giải

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là vi-rút viêm gan A (hepatitis A virus).