Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?

Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?

Lời giải

Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du. Ít lâu sau, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản