Tạo một dung dịch đường

Tạo một dung dịch đường

Lời giải

“Tạo một dung dịch đường”.

- Chuẩn bị theo nhóm :

+ Vật liệu : đường và nước sôi để nguội.

+ Dụng cụ : thìa nhỏ, một cốc (li) lớn và một vài cốc nhỏ.

- Cách tiến hành :

+ Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo.

+ Rót nước vào cốc, dùng thìa nhỏ lấy đường cho vào cốc nước rồi khuấy đều. Quan sát dung dịch đường vừa được pha, nêu nhận xét.

+ Rót dung dịch đường vào các cốc nhỏ cho từng thành viên trong nhóm nếm, nêu nhận xét, gh vào báo cáo.

Trả lời:

Tên và đặc điểm của từng chất tạo ra dung dịch

Tên dung dịch và đặc điểm của dung dịch

Đường: thể rắn, dạng hạt, vị ngọt

- Dung dịch nước đường

- Dung dịch nước đường có vị ngọt

Nước lọc: thể lỏng, không màu, không vị

Muối: thể rắn, dạng hạt, vị mặn