Thảo luận: An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao để biết cây đã lấy khí oxi của không khí. Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 nêu trên em hãy trả lời câu hỏi đầu bài và giải thích vì sao?

Thảo luận:- An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thế nào và phải thử kết quả thí nghiệm ra sao để biết cây đã lấy khí oxi của không khí.- Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 nêu trên em hãy trả lời câu hỏi đầu bài và giải thích vì sao?

Lời giải

- An và Dũng sẽ đặt cây vào cái cốc sau đó đặt trong túi bóng đen, sau khoảng 6h, 2 bạn đưa que diêm đang cháy vào trong cốc, nếu que diêm bị tắt chứng tỏ cây đã lấy khí oxi của không khí.

- Từ kết quả 2 thí nghiệm ta có thể trả lời câu hỏi đầu bài: Cây có hô hấp, khi hô hấp cây lấy khí oxi thải ra khí cacbonic, khí cacbonic không duy trì sự cháy nên ta có thể dùng lửa để kiểm tra.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”