Thảo luận: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới quang hợp?

Đề bài

Thảo luận:

- Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới quang hợp?

Lời giải

+ Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày?

+ Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng trong chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt? Hãy tìm vài ví dụ.

+ Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng cho cây (ví dụ như tưới nước, làm giàn che) và chống rét cho cây (ví dụ như ủ ấm gốc cây)

- Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới quang hợp: ánh sáng, nước , hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ, …

- Không trồng cây với mật độ dày vì: nếu trồng cây với mật độ dày thì các cây sẽ thiếu ánh sáng cũng như các yếu tố cần cho sự quang hợp làm cho quang hợp diễn ra kém năng suất sẽ không cao.

+ Các cây trong nhà trồng làm cảnh là các cây ưa bóng. VD: Cây hoa loa kèn, cây hoàng tinh…

+ Tránh nóng cho cây để tránh sự phá hủy lục lạp ở nhiệt độ cao, ủ ấm cho cây giúp cây hoạt động tốt hơn, nhiệt độ quá thấp làm cho các chuyển hóa trong tế bào diễn ra chậm hoặc bị đình trệ.