Thảo luận: Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì? Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?

Thảo luận:- Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì?- Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?

Lời giải

- Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng dự trữ nước

- Một số cây mọng nước: Nha đam, thuốc bỏng, hoa đá…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”